Camerons Måleri

Välkommen till min sida som handlar om måleri biten, jag ska här försöka att berätta lite om vad vi utför för tjänster inom reparations målning. Jag börjar med att beskriva lite om:

Invändig målning
Målning av tak och snickerier samt tapetsering av väggar, är väl vad man vanligast tänker på då det gäller invändig målning. Vi hjälper även till med färgsättning av väggar och utför även laseringar och vad som populärt brukar kallas för effektmålning. Där bl.a. Brocett målning och laveringar är några exempel.

Fönstermålning
Är inte alltid en enkel sak att utföra. Ibland så får man utvärdera det befintliga underlaget för att kunna utarbeta en lämplig åtgärdsplan. Det finns flera tillvägagångssätt. Här är några exempel.

Platsmålning
Man skrapar bort allt löst sittande färg och målar fönstret på plats.

Paraplymodell
Man tar bort fönsterbågarna och ersätter dom under arbetets gång med ett skyddsparaply i fönsterluftet. Det möjliggör att man kan ta bort all löst sittande färg både från karmen och fönsterbågarna var för sej, och sedan efter att man slipat och målat klart och färgen har torkat ordenligt kan sätta tillbaka fönsterbågarna i karmen igen.

Utvändig målning
När det gäller utvändig målning så gäller samma koncept här. Efter besiktning av underlaget så kan vi tillsammans arbeta fram en målningsplan som möjliggör för bästa möjliga resultat med tanke på kundens önskemål vad det gäller kvalitet, miljö och inte minst ekonomi.


Stockholms Hantverksförening Målarettan - Svenska Målarförbundet