Camerons Måleri - Vävtaksspecialisten


Jag har specialiserat mig på vävtak av flera anledningar. En av dem är att jag personligen tycker att vävtak är mycket vackra tak, samt att det helt klart blir en mer harmonisk akustik i de rum som har vävtak. En annan är att de håller nästan hur länge som hälst såvida de inte utsätts för yttre åverkan.

Skador kan av olika anledningar uppkomma på ett befintligt vävtak. Med åren görs det kanske hål i taket för taklampor eller så uppstår sprickor av andra anledningar i taket. Beroende på vilken typ av skada och skadans omfattning så går det ofta att reparera taket.
I de fall då det inte går att rädda det befintliga vävtaket så kanske den bästa lösningen ändå är att plocka ner det, för att sedan ersättas med ett helt nytt vävtak. Fördelen med att sätta upp ett helt nytt vävtak är att då ges ett ypperligt tillfälla att planera om den befintliga takbelysningen så att den stämmer med möbleringen.

Före uppsättning av nya vävtak tas först det befintliga vävtaket ner samt den befintliga taklisten.
Därefter så kontrolleras den befintliga förankringslisten. Om den inte är skadad eller sönderspikad så förankras den med träskruvar i undertaket för att garantera att det nya vävtaket inte drar låss förankringslisten från undertaket när det nya vävtaket spänns upp.
Det är mycket viktigt att 80% av takets totala spänst sitter i uppsättningen i juteväven och resterande 20% i makulaturpappen annars är risken att hela taket hålls upp bara av makulaturpappen. Ett sådant tak kan ibland ge efter i ytterhörn och liknande med tiden, på grund av tyngden som det blir efter år av takmålning.
MakuleringEtt nytt vackert vävtak med nya taklisterNytt tak samt total ommålning av tak och väggarNär ett nytt vävspänt tak har monterats upp så rekommenderar jag att det grundmålas (patenteras) med en fet alkydfärg, därefter är det dags att återmontera taklisten och avslutningsvis måla klart det nya vävtaket med en matt takfärg.

Jag rekommenderar en latexfärg som slutbehandling pg. av att den gulnar inte som till exempel en alkyd färg gör, dessutom så är den trevligare att arbeta med.

-Tillbaka-